POTEK PRAKSE

Praktično usposabljanja smo upravljale pri podjetju Argyle Community trust. Podjetje skuša pomagati
skupnosti, da bi bila bolj aktivna. Praktično usposabljanja smo pri njih opravljale od 30.10. 2017 do
16.11.2017, delo je seveda potekalo v angleškem jeziku. Delovnik je potekal od 9.30 do
15.00. Na začetku dneva smo naredili načrt poteka dneva in nato začeli z delom. Skozi celotno
praktično usposabljanje smo dobivali naloge, ki so se na koncu združile v eno celoto. Na začetku
poučevanja smo se morali razdeliti v skupine. Vsaka skupina si je izmislila svoje podjetje, za katero
smo morala narediti logotip podjetja, slogan, brošuro, spletno stran, reklamo (video in zvočno),
naslovno platnico lastnega časopisa podjetja itd. Izdelke smo naredili s pomočjo Photoshop-a (profesionalni računalniški
program za obdelavo fotografij in drugih grafik),Sony Acid Studi-a (program za snemanje in ustvarjanje zvoka),
Adobe InDesign-a (uporablja se lahko za ustvarjanje del, kot so plakati, letaki, brošure, revije, časopisi, predstavitve, knjige),
Adobe Dreamweaver-ja (računalniški program za ustvarjanje spletnih strani), Illustrator-ja (profesionalni grafični računalniški
program za risanje vektorskih grafik) in Adobe Premier-a (program za ustvarjanje videov).
Na razpolago smo prav tako imeli dovolj fotoaparatov in vso ostalo potrebno opremo, prav tako pa
opremo za snemanje. Konc dneva je bila naša dolžnost pisati dnevnik, v katerega smo vpisovale potek
dela čez dan.